План-конспект уроку Заломлення світла + Презентація

Мета уроку: продовжити формувати знання про властивості світла, зокрема про закономірності заломлення світла, використовуючи дослідницький метод, формувати в учнів уміння самостійно проводити експеримент, аналізувати його результати, навчати робити висновки, висувати гіпотези; розвивати пізнавальну активність, логічне мислення, вміння пояснювати природні явища; виховувати інтерес до вивчення оптики, показавши використання знань про природні явища в техніці.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу

Вид уроку: комбінований( різні види уроку на одному уроці)

Обладнання: стакан з водою , чашка з монетою, перископ, призми, плоско паралельна пластина, мульти медійні матеріали.

Структура і основний зміст уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань

1. Побудувати падаючий і відбитий промені.

2. Мікрофон . Усі тіла відбивають світло. Під час відбивання виконуються два закони відбивання світла. Сформулюйте їх.

Перший закон: промінь падаючий , промінь відбитий і перпендикуляр до поверхні відбивання , поставлений з точки падіння променя , лежать в одній площині.

Другий закон : кут відбивання дорівнює куту падіння.

3. Дайте загальні характеристики зображень у плоских дзеркалах (уявне, пряме, дорівнює розміру предмета, симетричне.

4. Де застосовують плоскі дзеркала? (Розповідь про перископ виготовлений учнем).

Схема роботи перископаПерископ

5. Яким чином поширюється світло в однорідному прозорому середовищі (Прямолінійно).

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Мотивація

Яку роль відіграє Сонце в житті людини? Зрозуміло, що світло поширюється на Землю від Сонця, створює умови, необхідні для існування людини. Крім того люди спостерігаючи і вивчаючи світлові явища, встановили певні закони і впевнено використовують їх у розвитку техніки і медицини.

Сьогодні ми продовжимо вивчати властивості світла. Запишіть тему уроку: «Заломлення світла».

1. Заломлення світла.

Дослід№1. Ложка опущена в склянку з водою, здається нам зламаною на межі повітря і води.

Дослід №2( проводить учень) з кільцем.

Заломлення світла

Висновок: при переході світла з одного середовища в інше промені змінюють свій напрям.

Зміну напрямку поширення світла в разі його проходження через межу поділу двох середовищ називають заломленням світла.

Чому світло змінює свій напрям при переході з одного середовища в інше?

Учні висувають гіпотези (густина і швидкість різні). Ви близькі до розв’язання цієї проблеми.

Світло у вакуумі поширюється з величезною швидкістю 300 000 км/год. У будь-якому іншому середовищі швидкість світла є меншою ніж у вакуумі.

Зміна швидкості світла в разі переходу його з одного середовища в інше є причиною заломлення світла.

Вакуум 1,0

с = 300 000км/с

повітря вода скло алмаз
1,00029 1,33 1,5 2,42

ФормулаЧим менша швидкість поширення світла в прозорому середовищі тим більшою є його оптична густина.

2. Закономірності заломлення світла.

Дослід3 . Оптична шайба.

Промінь падаючий, промінь заломлений і перпендикуляр до межі поділу двох середовищ, поставлений в точку падіння променя лежать в одній площині. Кут утворений заломленим променем і перпендикуляром до межі поділу двох середовищ, поставленим в точку падіння променя називають кутом заломлення.

Заломлення світла

Промінь переходить з менш густого середовища у більш густе (повітря-скло) . Розглянемо співвідношення між кутом падіння і кутом заломлення:

а ) збільшуємо кут падіння променя, кут заломлення також збільшується, але по відношенню до кута падіння він завжди є меншим.

Заломлення світла

б ) змінюватимо оптичну густину другого середовища. За фіксованого кута падіння кут заломлення при збільшені оптичної густини середовища зменшується.

Висновок:

а ) якщо світло падає з повітря на скло, то кут заломлення завжди буде меншим за кут падіння;

б ) більш густе середовище краще заломлює промені.

Промінь світла переходить з більш густого середовища в менш густе (скло-повітря)

Заломлення світла

Збільшуємо кут падіння променя, кут заломлення збільшується і завжди є більшим від кута падіння.

3. Повне відбивання світла.

Як змінюватиметься кут заломлення в разі збільшення кута його падіння?

Які будуть у вас припущення, гіпотези? (Повернеться в перше середовище, тобто повністю відіб’ється від межі поділу).

Сформулюйте ваше припущення у вигляді гіпотези.

Якщо спрямувати під великим кутом падіння пучок світла із середовища з більшою оптичною густиною в те, оптична густина якого менша, то падаючий пучок не проходитиме в друге середовище, а повністю відіб’ється від межі поділу.

Експериментальна перевірка гіпотези повного відбивання.

Заломлення світлаЗаломлення світла

Для діаманту кут падіння , що відповідає повному відбиванню невеликий. Незалежно від місця розташування джерела світла деякі грані каменя виконуватимуть роль « внутрішніх дзеркал» і камінь заграє в променях. Якщо камінь повернути то внутрішніми дзеркалами стануть інші грані.

4. Пояснення заломленням світла деяких фізични явищ.

Робота в групах ( робота з підручником і з деякими інформаційними матеріалами).

Перша група

Коли ми, стоячи на березі водойми, намагаємося на око визначити її глибину, вона завжди здається меншою ніж насправді.

Заломлення світла

Промені світла що йдуть від камінця К, який лежить на дні водойми заломлюється на межі « вода – повітря». В результаті ми бачимо уявне зображення камінця К1 і відповідно уявне зображення дна. Чим меншим є кут під яким ми роздивляємося дно, тим більша похибка.

Учні спостерігають за цим явищем .

Друга група

Наслідком заломлення світла в атмосфері Землі є той факт, що ми бачимо Сонце й зорі трохи вище від їхнього реального положення.

Заломлення світла

Пучок світлових променів, який йде від Сонця ( положення Сонця – S) заломлюється в атмосфері Землі ( крива а). Спостерігачеві здається , що світло поширюється по прямій b і, що Сонце розташоване вище , ніж насправді (положення S´).

Третя група

Дослід з гарячою водою

Якщо налити в чорну банку гарячої води , банка поміняє колір на сріблястий.
Із зміною температури змінюється показник заломлення, подібно до зміни показника заломлення скла різних сортів.
У пачці з однакових по товщині пластин скла різних сортів коефіцієнт заломлення зменшується від верхнього шару до нижнього на одну і ту ж саму величину. Промінь світла набуває форму ламаної лінії. Зломи-показник від шару до шару міняється стрибкоподібно, дискретно. Якщо плавно переходить (рівномірно) – форма променя-крива лінія. Кут заломлення між останніми і перед останніми шарами така, що відбувається повне внутрішнє відбивання світла.

Заломлення світла

Заломленням світла можна пояснити виникнення міражів.

МіражЗаломлення світла та міраж

Четверта група

Застосування повного внутрішнього відбивання.

Внутрішнє відбивання світлаВнутрішнє відбивання світлаВнутрішнє відбивання світлаВнутрішнє відбивання світлаВнутрішнє відбивання світла

Явище повного внутрішнього відбивання використовується у волоконній оптиці, для передачі світлових сигналів на великі відстані. Використання звичайного дзеркального відбивання, не дає бажаного результату, так як дзеркало найбільш високої якості поглинає до 3% світлової енергії. При передачі світла на великі відстані енергія світла наближається до нуля. При вході в світловод падаючий промінь направляється під кутом наперед більшим граничного, що забезпечує відбивання променів без втрат енергії. Світловоди, що складаються із окремих волокон, досягають в діаметрі людської волосини, при швидкості передачі більшій , ніж швидкість протікання струму, що дозволяє прискорити передачу інформації.

Волоконні світловоди з успіхом застосовують в медицині. Наприклад світловод вводять у шлунок або в область серця для освітлення або спостереження тих чи інших ділянок внутрішніх органів.

П’ята група

Цікаві задачі

Задача 1

Існують організми наприклад, перистоусий комар), яких у воді не видно через їх прозорість. Але очі в цих істотах добре помітні у вигляді чорних крапок. Чому цих істот не видно у воді? Чому очі у них непрозорі? Чи залишаться вони невидимими в повітрі?

(Показник заломлення тіла комахи близький до показника заломлення води, а показник заломлення очей інший. Через прозорі очі світло проходило б не формуючи зображення. У повітрі ці організми видно).

Задача 2.

Чому, відкриваючи очі під водою, ми бачимо розмиті обриси предметів? Чому маска для підводного плавання дозволяє чітко бачити під водою?

IV. Закріплення вивчених знань.

Використовуючи явище повного внутрішнього відбивання можна змінювати напрямок ходу світлових пучків, що має практичне застосування. Наприклад за допомогою призми.

Побудуємо хід променів у призмі.

Хід променів у призміХід променів у призміХід променів у призміХід променів у призмі

Задача.

Для чого скло автомобільних фар роблять не гладким, а рифленим, що складається ніби з маленьких тригранних призм? (Набір призмочок, з яких складається скло, заломлює промені світла від лампи і відхиляє його вниз на дорогу)

V. Підсумки уроку.

-Що є причиною заломлення світла

-Які існують співвідношення між кутом падіння і кутом заломлення?

У призми є ще одна цікава властивість. Проходячи крізь призму, пучок білого світла заломлюється, на екрані утворюється веселкова смужка- спектр. Чим пояснюється така картина ви дізнаєтеся на наступному уроці під час розгляду явища дисперсії.

Дисперсія світла

VІ. Домашнє завдання

Пар.23, 24-прочитати, впр.3,4 ст.154.

Презентація на тему заломлення світла

[embeddoc url=”http://fizyka.com.ua/wp-content/uploads/2016/03/Оптичні-прилади.pptx” viewer=”microsoft”]

You may also like...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *