Фізика

Фізика (від давньогрецького: φυσική (ἐπιστήμη) phusikḗ (епістема) “знання про природу”, від φύσις phúsis “природа” ) є природною наукою, що включає в себе вивчення матерії і її руху у просторі та часі, поряд з такими поняттями, як енергія і сила. У більш широкому сенсі, це загальний аналіз природи, що проводиться з метою зрозуміти, як поводиться Всесвіт.

You may also like...