Задачник

 • Завдання:
  Поле створене двома рівномірно зарядженими концентричними сферами (рис. 2). Визначте напруженість поля в точках О, А, В, якщо заряди сфер дорівнюють Q1 і Q2, а відстані ОА і OB дорівнюють l1 і l2 відповідно.
  Розділ 1 - Вправа 2 - Задача 7 - рисунок 2
  Розв’язок:
  Розділ 1 - Вправа 2 - Задача 7 - ГДЗ – 11 Клас – Фізика (академічний, профільний рівні), В.Г. Бар’яхтар, Ф.Я. Божинова, М.М. Кірюхін, О.О. Кірюхіна, 2012

 • Завдання:
  Поле створене двома рівномірно зарядженими концентричними сферами (рис. 2). Визначте напруженість поля в точках О, А, В, якщо заряди сфер дорівнюють Q1 і Q2, а відстані ОА і OB дорівнюють l1 і l2 відповідно.

  Розв’язок:
  Розділ 1 - Вправа 2 - Задача 7 - ГДЗ – 11 Клас – Фізика (академічний, профільний рівні), В.Г. Бар’яхтар, Ф.Я. Божинова, М.М. Кірюхін, О.О. Кірюхіна, 2012

 • Завдання:
  У вершинах квадрата зі стороною а розташовані три негативні й один позитивний заряд. Модулі всіх чотирьох зарядів однакові та дорівнюють q. Якою є напруженість поля, створеного зарядами, у центрі квадрата?
  Розв’язок:
  Розділ 1 - Вправа 2 - Задача 6 - ГДЗ – 11 Клас – Фізика (академічний, профільний рівні), В.Г. Бар’яхтар, Ф.Я. Божинова, М.М. Кірюхін, О.О. Кірюхіна, 2012

 • Завдання:
  У вершинах квадрата зі стороною а розташовані три негативні й один позитивний заряд. Модулі всіх чотирьох зарядів однакові та дорівнюють q. Якою є напруженість поля, створеного зарядами, у центрі квадрата?

  Розв’язок:
  Розділ 1 - Вправа 2 - Задача 6 - ГДЗ – 11 Клас – Фізика (академічний, профільний рівні), В.Г. Бар’яхтар, Ф.Я. Божинова, М.М. Кірюхін, О.О. Кірюхіна, 2012

 • Завдання:
  У дві вершини рівностороннього трикутника зі стороною 0,1 м поміщено точкові заряди +10-4 і -10-4 Кл. Знайдіть значення напруженості поля в третій вершині трикутника.
  Розв’язок:
  Розділ 1 - Вправа 2 - Задача 5 - ГДЗ – 11 Клас – Фізика (академічний, профільний рівні), В.Г. Бар’яхтар, Ф.Я. Божинова, М.М. Кірюхін, О.О. Кірюхіна, 2012

 • Завдання:
  У дві вершини рівностороннього трикутника зі стороною 0,1 м поміщено точкові заряди +10-4 і -10-4 Кл. Знайдіть значення напруженості поля в третій вершині трикутника.

  Розв’язок:
  Розділ 1 - Вправа 2 - Задача 5 - ГДЗ – 11 Клас – Фізика (академічний, профільний рівні), В.Г. Бар’яхтар, Ф.Я. Божинова, М.М. Кірюхін, О.О. Кірюхіна, 2012

 • Завдання:
  У вершинах квадрата розташовані однакові за модулем позитивні точкові заряди. Чому дорівнює напруженість поля в центрі квадрата?
  Розв’язок:
  Розділ 1 - Вправа 2 - Задача 4 - ГДЗ – 11 Клас – Фізика (академічний, профільний рівні), В.Г. Бар’яхтар, Ф.Я. Божинова, М.М. Кірюхін, О.О. Кірюхіна, 2012

 • Завдання:
  У вершинах квадрата розташовані однакові за модулем позитивні точкові заряди. Чому дорівнює напруженість поля в центрі квадрата?

  Розв’язок:
  Розділ 1 - Вправа 2 - Задача 4 - ГДЗ – 11 Клас – Фізика (академічний, профільний рівні), В.Г. Бар’яхтар, Ф.Я. Божинова, М.М. Кірюхін, О.О. Кірюхіна, 2012

 • Завдання:
  Два різнойменні точкові заряди, які мають однакове значення q, розміщені на відстані а один від одного. Знайдіть напруженість поля в точці А , яка ділить відрізок, що сполучає заряди, навпіл; у точках В і С, розташованих на продовженнях цього відрізка, на відстані a/2 від кожного заряду (рис. 1).
  Розділ 1 - Вправа 2 - Задача 3 - рисунок 1
  Розв’язок:
  Розділ 1 - Вправа 2 - Задача 3 - ГДЗ – 11 Клас – Фізика (академічний, профільний рівні), В.Г. Бар’яхтар, Ф.Я. Божинова, М.М. Кірюхін, О.О. Кірюхіна, 2012

 • Завдання:
  Два різнойменні точкові заряди, які мають однакове значення q, розміщені на відстані а один від одного. Знайдіть напруженість поля в точці А , яка ділить відрізок, що сполучає заряди, навпіл; у точках В і С, розташованих на продовженнях цього відрізка, на відстані a/2 від кожного заряду (рис. 1).
  Розділ 1 - Вправа 2 - Задача 3 - рисунок 1

  Розв’язок:
  Розділ 1 - Вправа 2 - Задача 3 - ГДЗ – 11 Клас – Фізика (академічний, профільний рівні), В.Г. Бар’яхтар, Ф.Я. Божинова, М.М. Кірюхін, О.О. Кірюхіна, 2012

 • Завдання:
  Напруженість поля точкового заряду на відстані ЗО см від цього заряду дорівнює 600 Н/Кл. Чому дорівнює напруженість поля на відстані 10 см від заряду?
  Розв’язок:
  Розділ 1 - Вправа 2 - Задача 2 - ГДЗ – 11 Клас – Фізика (академічний, профільний рівні), В.Г. Бар’яхтар, Ф.Я. Божинова, М.М. Кірюхін, О.О. Кірюхіна, 2012

 • Завдання:
  Напруженість поля точкового заряду на відстані ЗО см від цього заряду дорівнює 600 Н/Кл. Чому дорівнює напруженість поля на відстані 10 см від заряду?

  Розв’язок:
  Розділ 1 - Вправа 2 - Задача 2 - ГДЗ – 11 Клас – Фізика (академічний, профільний рівні), В.Г. Бар’яхтар, Ф.Я. Божинова, М.М. Кірюхін, О.О. Кірюхіна, 2012

 • Завдання:
  Точковий електричний заряд 8·10-10 Кл розташований у деякій точці електричного поля. Визначте напруженість електричного поля в цій точці, якщо відомо, що поле діє на заряд із силою 2·10-7 Н.
  Розв’язок:
  Розділ 1 - Вправа 2 - Задача 1 - ГДЗ – 11 Клас – Фізика (академічний, профільний рівні), В.Г. Бар’яхтар, Ф.Я. Божинова, М.М. Кірюхін, О.О. Кірюхіна, 2012

 • Завдання:
  Точковий електричний заряд 8·10-10 Кл розташований у деякій точці електричного поля. Визначте напруженість електричного поля в цій точці, якщо відомо, що поле діє на заряд із силою 2·10-7 Н.

  Розвязок:
  Розділ 1 - Вправа 2 - Задача 1 - ГДЗ – 11 Клас – Фізика (академічний, профільний рівні), В.Г. Бар’яхтар, Ф.Я. Божинова, М.М. Кірюхін, О.О. Кірюхіна, 2012

 • Завдання:
  У вершинах квадрата розташовані однакові точкові заряди q. Який точковий заряд q0 необхідно помістити в центр квадрата, щоб система перебувала в рівновазі?

  Розв’язок:
  Розділ 1 - Вправа 1 - Задача 6 - ГДЗ – 11 Клас – Фізика (академічний, профільний рівні), В.Г. Бар’яхтар, Ф.Я. Божинова, М.М. Кірюхін, О.О. Кірюхіна, 2012

 • Завдання:
  У вершинах квадрата розташовані однакові точкові заряд·и q. Який точковий заряд q0 необхідно помістити в центр квадрата, щоб система перебувала в рівновазі?

  Розв’язок:
  Розділ 1 - Вправа 1 - Задача 6 - ГДЗ – 11 Клас – Фізика (академічний, профільний рівні), В.Г. Бар’яхтар, Ф.Я. Божинова, М.М. Кірюхін, О.О. Кірюхіна, 2012

 • Завдання:
  На шовковій нитці підвісили маленьку заряджену кульку масою 2 г. Після того як знизу до неї піднесли другу заряджену кульку, сила натягу нитки, що діє на першу кульку, збільшилась у 2 рази. Визначте відстань між кульками, якщо їхні заряди різнойменні та рівні за модулем – 5·10-8 Кл.

  Роз’вязок:
  Розділ 1 - Вправа 1 - Задача 5 - ГДЗ – 11 Клас – Фізика (академічний, профільний рівні), В.Г. Бар’яхтар, Ф.Я. Божинова, М.М. Кірюхін, О.О. Кірюхіна, 2012

 • Завдання:
  Дві однакові маленькі металеві кульки заряджені так, що модуль заряду однієї з них у 5 разів більший, ніж модуль заряду іншої. Кульки змусили доторкнутись одну до одної та розвели на початкову відстань . У скільки разів змінилася сила взаємодії кульок, якщо перед дотиком вони були заряджені однойменно? різнойменно?

  Розв’язок:
  Розділ 1 - Вправа 1 - Задача 4 - ГДЗ – 11 Клас – Фізика (академічний, профільний рівні), В.Г. Бар’яхтар, Ф.Я. Божинова, М.М. Кірюхін, О.О. Кірюхіна, 2012

 • Завдання:
  Дві однакові маленькі металеві кульки заряджені так, що модуль заряду однієї з них у 5 разів більший, ніж модуль заряду іншої. Кульки змусили доторкнутись одну до одної та розвели на початкову відстань . У скільки разів змінилася сила взаємодії кульок, якщо перед дотиком вони були заряджені однойменно? різнойменно?

  Розвязок:
  Розділ 1 - Вправа 1 - Задача 4 - ГДЗ – 11 Клас – Фізика (академічний, профільний рівні), В.Г. Бар’яхтар, Ф.Я. Божинова, М.М. Кірюхін, О.О. Кірюхіна, 2012

 • Завдання:
  Дві маленькі кульки, розташовані на відстані 10 см одна від одної, мають однакові негативні заряди. Визначте силу взаємодії кульок, якщо відомо, що на кожній з них є 1·1011 надлишкових електронів.

  Розв’язок:
  Розділ 1 - Вправа 1 - Задача 3 - ГДЗ – 11 Клас – Фізика (академічний, профільний рівні), В.Г. Бар’яхтар, Ф.Я. Божинова, М.М. Кірюхін, О.О. Кірюхіна, 2012

 • Load More